nachodki.ru интернет-магазин
ukenfrdeiwitptrues

І міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання освіти і науки»
23 – 24 жовтня 2013 року

Інформаційне повідомлення

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, ініціатором проведення якої є Харківська обласна громадська організація «Культура Здоров’я», яка відбудеться 23 – 24 жовтень 2013 року, Харків, Україна.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Напрями роботи конференції:

сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень філософії, соціології, педагогіки, психології, медицини та інших наукових галузей; 
технологічні та методичні основи наукових досліджень;
соціально-психологічні проблеми організації та управління; 
психолого-педагогічні проблеми в освіті; 
основи формування здорового способу життя та культури здоров'я молоді як напрям освітньої діяльності; 
сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами; 
психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія; 
сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Конференцією передбачені:

пленарні, секційні доповіді за вказаними напрямками роботи; 
майстер-класи, робота круглого столу; 
робота ярмарку навчально-методичної літератури.

Для участі в роботі конференції необхідно до 4 жовтня 2013 р. наступні матеріали:
1) реєстраційну форму учасника (додаток 1);
2) статтю (обсяг 3-7 стор.) Всі матеріали подаються в електронному вигляді. При особистій подачі матеріалів роздрукований примірник статті підписується автором / авторами.

Наукове видання збірника статей

До початку конференції буде видано збірник наукових статей, який рекомендований до друку вченою радою ВНЗ. Збірника присвоюються відповідні класифікаційні індекси УДК та ББК, а також міжнародний стандартний книжковий номер – ISBN. Проводиться обов'язкова розсилка збірника в бібліотеки, реєстрація в книжковій палаті України.
Учасникам гарантується один екземпляр збірника (на одну статтю 1 збірник), а також програму та сертифікат.

Вимоги до оформлення матеріалів:
• Обсяг статті – від 3 до 7 повних сторінок формату А 4, включаючи список літератури (не більше ніж 5 джерел) та анотації. 
• Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, шрифт – Times New Roman.
Текст без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Всі ілюстрації, схеми, таблиці подаються чорно-білі, «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR, MS Word (формат А 5).
• Мова статті – українська, російська, англійська, німецька.
Наукові статті опубліковані в збірнику, враховуються ВАК України як друкована праця та апробація дисертаційного дослідження. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей:

1. Проблема, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Ціль статті, постановка завдання.
3. Аналіз публікацій (виділення невирішених проблем).
4. Виклад основного матеріалу, обґрунтування результатів дослідження.
5. Висновки, перспективи.
6. Література.

Порядок оформлення:
• УДК (зліва, жирний шрифт, кегль 14), можна заказати в редколегії;
• Прізвище, ім'я та по батькові автора/авторів (відомості по кожному надаються окремими рядками (по центру, жирно, кегль 14);
• Назва організації без скорочень (по центру, кегль 14);
• Назва статті (через 1 рядок, по центру, жирно, кегль 14);
• Анотація мовою статті обсягом 300-400 знаків (через 1 рядок, без слова „анотація”, без абзацного відступу, по ширині, курсивом, не виділяти жирним, кегль 14); 
• Ключові слова (3-8 слів, по ширині, курсив, не виділяти жирним, кегль 14);
• Основний текст (через 1 рядок, по ширині, абзацний відступ 1 см.; кегль 14, переноси слів не припускаються, по тексту використовуються однакові лапки „” і апостроф’);
• Література (по центру): бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку; оформлення з дотримання стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008). Нумерацію ставити з абзацу, не використовувати автоматичну нумерацію. 
Наприклад: 
1. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с. 
2. Кудрявцев В. Т. Культуросообразное образование: концептуальные основания / В. Т. Кудрявцев, В. И. Слободчиков, Л. В. Школяр // Изв. Рос. акад. образования. – 2001. – № 4. – С. 4 − 46. 
• Ім'я та прізвище, автора/авторів і назва статті російською мовою (через 1 рядок, по ширині, жирно, кегль 14);
• Текст анотації (російською мовою, без слова „анотація”, без абзацного відступу, по ширині, курсив, кегль 14);
• Ключові слова (російською мовою, по ширині, не виділяти жирним).
• Ім'я та прізвище, автора/авторів і назва статті англійською мовою (через 1 рядок, по ширині, жирно, кегль 14);
• Текст анотації (англійською мовою, без слова „анотація”, без абзацного відступу, по ширині, курсив, кегль 14);
• Ключові слова Key words (англійською мовою, по ширині, не виділяти жирним).

Електронна версія тексту має бути в редакторі MS Word, файл формату "DOC", назва файлу - прізвище та ініціали автора, наприклад, Мельник Ю.Б. (стаття); Мельник Ю.Б. (заявка).
Стаття має бути ретельно перевірена на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагована, відповідати вимогам до оформлення наукових статей. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право скорочувати, а також не друкувати статті, які виконані з порушенням вимог до оформлення матеріалів.

Адреса організаційного комітету
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Відповідальний секретар оргкомітету: канд. пед. наук, доц., Юрій Мельник. 

 

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles