Статьи и обзоры nachodki.ru
ukenfrdeiwitptrues

 Вузівська науково-теоретична конференція

"Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі"

16–17 квітня 2012 р.

Інформаційне повідомлення

Вузівська науково-теоретична конференція, ініціатором проведення якої є кафедра психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових підходів у їх вирішенні.

Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі конференції, яка відбудеться 16 – 17 квітня 2012 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою м. Харків, вул. Блюхера, 2.

Робочі мови конференції: українська, російська. 

Для участі в роботі конференції необхідно:

  1. До 31 березня 2012 року надіслати на адресу Оргкомітету (або особисто) друкований варіант тез доповіді, підписані автором/авторами та науковим керівником, а також їх електронний варіант.
  2. До 31 березня 2012 року за кожного учасника конференції перерахувати оргвнесок. Оргвнесок складає 25 грн. Оргвнесок може бути внесено готівкою на адресу оргкомітету (м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 231-А, кафедра психології, відповідальний секретар: Ященко Л.Т.). Оргвнесок включає організаційні витрати, а також видання програми та збірника тез конференції.
  3. Проживання та харчування оплачується учасниками конференції окремо.
  4. Запрошення учасникам конференції не розсилаються.
  5. Оргкомітет і редакція збірника залишає за собою право скорочувати, а також не друкувати тези, які містять граматичні, стилістичні помилки, виконані з порушенням вимог до оформлення матеріалів.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг тез: 1 повна сторінка формату А4, виконана в редакторі MS Word.

Розмір полів: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал - 1,5.

Шрифт Times New Roman, кегль 14.

Порядок оформлення:

1 – ініціали та прізвище автора/авторів (по правому краю, жирно, курсив, кегль 14);

2 – ініціали та прізвище наукового керівника (по правому краю, жирно, курсив, кегль 14);

3 – назва доповіді (великі букви, посередині, жирно, кегль 14);

4 – основний текст (по ширині, абзацний виступ 0,95, переноси слів не допускаються, по тексту використовуються однакові лапки: „” та апостроф ’, кегль 14).

 

Адреса Організаційного комітету

Україна, 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра психології, ауд. 231-А. 

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles