Шаблоны Joomla 3 тут
ukenfrdeiwitptrues

ІІ міжнародна науково-практична конференція

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця

11 – 12 червня 2014 р.

Інформаційне повідомлення

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції, ініціатором проведення якої є Харківська обласна громадська організація «Культура Здоров’я», яка присвячена теоретико-методологічним проблемам у педагогічній науці, практичним аспектам реалізації педагогічних ідей, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

Конференція відбудеться 11 – 12 червня 2014 р. в Харківському національному економічному університеті за адресою: Україна, м. Харків, пр. Леніна, 9-а, корп. 1.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Напрями роботи конференції:

• Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології та педагогіки.
• Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця.
• Інноваційні технології формування творчої особистості сучасного фахівця.
• Компетентнісний підхід до формування творчої особистості сучасного фахівця.
• Сучасні інформаційні технології у процесі формування творчої особистості сучасного фахівця. 
• Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у ВНЗ.
• Філософські, лінгвокультурологічні, лінгводидактичні аспекти професійної комунікації.

Для участі в роботі конференції до 15 травня 2014 року необхідно надіслати такі матеріали:
1) реєстраційну форму учасника;
2) статтю (обсяг 3 – 7 стор);
3) електронний варіант статті та заявки.

збірник наукових статей

До початку конференції буде видано збірник наукових статей, який рекомендований до друку вченою радою ВНЗ. Збірнику присвоюються відповідні класифікаційні індекси УДК та ББК, а також міжнародний стандартний книжковий номер – ISBN. Проводиться обов'язкова розсилка збірника в бібліотеки, реєстрація в книжковій палаті України.

Учасникам гарантується один екземпляр збірника (на одну статтю 1 збірник), а також програму та сертифікат.


Вимоги до оформлення статті:
• Обсяг статті – від 3 до 7 повних сторінок формату А 4, включаючи список літератури (не більше ніж 5 джерел).
• Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, шрифт – Times New Roman.
Текст без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Всі ілюстрації, схеми, таблиці подаються чорно-білі, «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR, MS Word (формат А 5).
Наукові статті опубліковані в збірнику, враховуються ВАК України як друкована праця та апробація дисертаційного дослідження.
Текст статті повинен мати такі елементи:
1. Проблема, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Ціль статті, постановка завдання.
3. Аналіз публікацій (виділення невирішених проблем).
4. Виклад основного матеріалу, обґрунтування результатів дослідження.
5. Висновки, перспективи.
6. Література.
Порядок оформлення:
• УДК (зліва, жирний шрифт, кегль 14), можна заказати в редколегії;
• Прізвище, ім'я та по батькові автора/авторів (відомості по кожному надаються окремими рядками (по центру, жирно, кегль 14);
• Назва організації без скорочень (по центру, кегль 14);
• Назва статті (через 1 рядок, по центру, жирно, кегль 14);
• Анотація на мові статті обсягом 300-400 знаків (через 1 рядок, без слова „анотація”, без абзацного відступу, по ширині, курсивом, не виділяти жирним, кегль 14); 
• Ключові слова (3-8 слів, по ширині, курсив, не виділяти жирним, кегль 14);
• Основний текст (через 1 рядок, по ширині, абзацний відступ 1,25; кегль 14, переноси слів не припускаються, по тексту використовуються однакові лапки „” і апостроф’);
• Література (по центрі): бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку; оформлення з дотримання стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008). Наприклад: 
1. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с. 
2. Кудрявцев В. Т. Культуросообразное образование: концептуальные основания / В. Т. Кудрявцев, В. И. Слободчиков, Л. В. Школяр // Изв. Рос. акад. образования. – 2001. – № 4. – С. 4 − 46. 
• Ім'я та прізвище, автора/авторів і назва статті англійською мовою (через 1 рядок, по ширині, жирно, кегль 14);
• Текст анотації (англійською мовою, без слова „анотація”, без абзацного відступу, по ширині, курсив, кегль 14);
• Ключові слова Keywords (англійською мовою, по ширині, не виділяти жирним).

Стаття має бути ретельно перевірена на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагована, відповідати вимогам до оформлення наукових статей. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право скорочувати, а також не друкувати статті, які виконані з порушенням вимог до оформлення матеріалів.


Адреса організаційного комітету
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Відповідальний секретар оргкомітету: канд. пед. наук, доц., Юрій Мельник.

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles