nachodki.ru интернет-магазин
ukenfrdeiwitptrues

 I міжвузівська науково-практична конференція

"Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі"

7–8 жовтня 2011 р.

 Інформаційне повідомлення

І міжвузівська науково-практична конференція, ініціатором проведення якої є Харківська обласна громадська організація «Культура Здоров’я», присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових підходів у їх вирішенні.

Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі конференції, яка відбудеться    7–8 жовтня 2011 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: Україна, м. Харків, вул. Блюхера, 2.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Напрями роботи конференції:

 • психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
 • соціально-психологічні проблеми організації та управління;
 • сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень психології, соціології, філософії, педагогіки;
 • технологічні та методичні основи психології і педагогіки;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та культури здоров’я молоді як напрям освітньої діяльності;
 • сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
 • психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
 • сучасний заклад освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв’язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Конференцією передбачено:

 • пленарні, секційні доповіді з означених напрямів роботи;
 • майстер-класи, робота круглого столу;
 • робота ярмарку навчально-методичної літератури.

Для участі в роботі конференції необхідно:

До 23 вересня 2011 року надіслати на адресу Оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника (додаток 1), паперовий варіант статті (підписану автором/авторами) та їх електронний варіант (CD-диск).

 

Учасникам гарантується один примірник опублікованого збірника матеріалів і програму, а також сертифікат учасника конференції.

Запрошення учасникам конференції не розсилаються.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріал для публікації подається українською або російською мовою.

Обсяг статті: від 3 до 10 ь повних сторінок, включно зі списком цитованої літератури (не більш 5 джерел), формату А4. Розмір полів: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт ”Times New Roman”, кегль 14.

Електронна версія тексту надається за вищенаведеними вимогами в редакторі MS Word, файл формату ”DOC”, назва файлу – прізвище автора.

Стаття має бути ретельно перевірена на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагована, відповідати вимогам до оформлення наукових статей. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право скорочувати, а також не друкувати статті, які виконані з порушенням вимог до оформлення матеріалів.

Порядок оформлення:

1 – назва доповіді (посередині, жирно, кегль 14);

2 – прізвище, ім’я та по батькові автора (після пропуску 1 рядка, посередині, жирно, кегль 14);

3 – назва організації (посередині, кегль 14);

4 – основний текст (після пропуску 1 рядка, по ширині, абзацний виступ 1,25, кегль 14, переноси слів не допускаються, по тексту використовуються однакові лапки „” та апостроф ’).

Адреса організаційного комітету

Україна, 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра психології, ауд. 231-А. Тел: 0572-68-10-76.

Відповідальний секретар: канд. пед. наук, доц. Мельник Юрій Борисович.

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles