Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.
ukenfrdeiwitptrues

ІІ міжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі»

       26 – 27 жовтня 2012 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди відбулася ІІ міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», що присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових шляхів та підходів до їх вирішення.


Конференція проводилась кафедрою психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я».

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Оргкомітет конференції: 
І. Ф. Прокопенко – д-р пед. наук, проф., академік НАПН України, ректор ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Голова оргкомітету конференції);

О. М. Микитюк – д-р пед. наук., проф., проректор з наукової роботи ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Заступник голови оргкомітету конференції);

Ю. Б. Мельник – канд. пед. наук, доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (Секретар оргкомітету конференції);

Члени оргкомітету:

О. Г. Волкова – канд. психол. наук, проф., декан факультету соціології та психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;

Т. О. Дмитренко – д-р пед. наук., проф., проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ХДУ;

І. І. Дорожко – канд. психол. наук, доц., зав. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;

М. А. Кузнєцов – д-р психол. наук, проф., проф. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;

С. О. Микитюк – канд. психол. наук, доц., доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;

В. М. Нагаєв – д-р пед. наук., проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти;

Т. Б. Хомуленко – д-р психол. наук, проф., зав. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь більш ніж від 90 осіб (психологів, педагогів, філософів, філологів, фахівців в галузі медицини, юриспруденції, інформаційних технологій тощо), серед них такі з України:

Серед них представники таких 46 вищих навальних закладів України:
- Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
- Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
- Харківського національного університету внутрішніх справ;
- Харківського національного університету радіоелектроніки;
- Харківської національної академії міського господарства;
- Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
- Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;
- Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького;
- Національного університету фізичного виховання і спорту України;
- Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
- Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка;
- Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника;
- Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського;
- Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
- Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
- Івано-Франківського національного медичного університету;
- Житомирського державного університету імені Івана Франка;
- Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
- Херсонського державного університету;
- Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
- Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
- Харківській державній академії культури;
- Харківської академії неперервної освіти;
- Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
- Української інженерно-педагогічної академії;
- Полтавської державної аграрної академії;
- Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
- Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова;
- Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету;
- Інституту психології Південно-Українського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;
- Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
- Євпаторійського інституту соціальних наук «Кримський гуманітарний університет»; 
- Первомайського інституту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
- Красноградського коледжу КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;
- Харківського базового медичного коледжу № 1;
- Харківського базового медичного коледжу № 2.

Вищі навчальні із зарубіжжя:

- Фінансового університету при Уряді Російської Федерації (Росія, м. Москва);
- Кубанського державного технологічного університету (Росія, м. Краснодар);
- Уральського державного педагогічного університету (Росія, м. Єкатеринбург);
- Смоленського гуманітарного університету (Росія, м. Смоленськ);
- Національного дослідницького Томського політехнічного університету (Росія, м.Томськ);
- Білгородського інституту підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців (Росія, м. Білгород);
- Балашовського інституту Саратовського державного університету імені М.Г.Чернишевського (Росія, м. Балашов);
- Першої Тамбовської філії Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті РФ (Росія, м. Тамбов) та ін.

У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово

Іван Федорович Прокопенко – доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, академік Національної академії педагогічних наук України, академік Російської академії освіти, заслужений працівник народної освіти України. Голова оргкомітету конференції.


Диалог с телесным Я в психосоматическом онтогенезе

Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.


Особливості науково-педагогічного мислення

Дмитренко Тамара Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Херсонського державного університету.


Особистісний потенціал життєвої успішності та суб’єктивна оцінка професійної затребуваності студентів

Большакова Анастасія Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології ХДАК.


Теоретические подходы к изучению социально-психологической адаптации семей трудовых мигрантов

Гриценко Валентина Васильевна – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии, Смоленского гуманитарного университета.


Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів

Нагаєв Віктор Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти.


Мотиваційний компонент як складник психологічного ресурсу особистості

Микитюк Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.


Концептуалізація і операціоналізація поняття «інтелектуально-особистісний потенціал»

Олефір Валерій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Української інженерно-педагогічної академії.


Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Секретар оргкомітету конференції.

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
Соціально-психологічні проблеми організації та управління;
Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень психології, соціології, філософії, педагогіки;
Технологічні та методичні основи психології і педагогіки;
Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та культури здоров’я молоді як напрям освітньої діяльності;
Сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
Сучасний заклад освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв’язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Майстер-клас

«Ігровий тренінг пізнавальних процесів»

Заїка Є. В. - кандидатом психологічних наук, професором кафедри загальної психології ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Круглий стіл

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

Ярмарок навчально-методичної літератури

До конференції видано такі матеріали:
1. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. – 314 с.

 2. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : програма IІ міжнар. наук.-практ. конф., 26 – 27 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди / Відп. за вип. Ю. Б. Мельник. – Х. : ХНПУ, 2012. – 16 с.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

 

 
Після закінчення роботи конференції учасникам запропонована екскурсія Харковом.

Пост-реліз підготував: кандидат педагогічних наук, практичний психолог-методист, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Голова Правління ХОГОКЗ, секретар оргкомітету конференції Юрій Мельник.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles