Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
ukenfrdeiwitptrues

 VI International Scientific and Practical Conference 

"PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN SPECIALIST FORMATION" 

June 8 -10, 2020

Latvia - Ukraine

post-release

 

           

 

8 – 10 червня 2020 року в м. Рига, Латвія – м. Харків, Україна відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця" (ПППССФ-2020), що присвячена теоретичним і практичним питанням підготовки фахівців у різних наукових галузях, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем.

Конференція ПППССФ-2020 внесена до Реєстру Міністерства охорони здоров’я України та Переліку наукових конференцій з вищої освіти та науки Міністерства освіти і науки України, які відбудуться у 2020 році, погоджених та затверджених МОН України, розділ міжнародних конференцій № 291 від 05.02.2020 р.

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: 10.26697/PPPMSF-20

 

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень вчених, а також розробка організаційних та методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу освітян і науковців.

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Соколовський С. А.

– генерал–лейтенант, д-р філософії з технічних наук, доц., Начальник Національної академії Національної гвардії України (Голова конференції);

Мельник Ю. Б.

– д-р філософії з освітніх наук, доц., професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Голова Правління ХОГОКЗ; директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови конференції);

Пипенко І. С.

– д-р філософії з економічних наук, доц., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; директор, Освітній центр ХОГОКЗ, (Відповідальний Секретар конференції).

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Бойко В. В.

– д-р мед. наук, проф., член-кор. Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України", завідувач кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Дмитренко Т. О.

– д-р пед. наук, проф., Херсонський державний університет, УКРАЇНА;

Землянська О. В.

– д-р психол. наук, проф., Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА;

Євтушенко Д. О.

– д-р мед. наук, проф., Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Кайдалова Л. Г.

– д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, УКРАЇНА;

Колбіна Т. В.

– д-р пед. наук, проф., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Костікова І. І.

– д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Костіна В. В.

– д-р пед. наук, доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Кудь АА.

– засновник і директор Simcord Information Services SIA, ЛАТВІЯ; засновник і генеральний директор Simcord LLC. Technologies, УКРАЇНА;

Курик О. Г.

– д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, УКРАЇНА;

Ларіонов С. О.

– д-р філософії з психологічних наук, доц., підполковник, начальник кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Медвідь М. М.

– д-р екон. наук, старший науковий співробітник, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Морозов О. О.

– генерал-майор, д-р тех. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Микитюк С. О.

– д-р пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Олефір В. О.

– д-р психол. наук, доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, УКРАЇНА;

Опришко В. І.

– д-р мед. наук, проф., ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", УКРАЇНА;

Пелепейченко Л. М.

– д-р філол. наук, проф., Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Плачинда Т. С.

– д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету, УКРАЇНА;

Поліщук В. М.

– д-р психол. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, Київський Університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА;

Приходько І. І.

– д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Стаднік А. В.

– д-р філософії з медичних наук, доц., Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА;

Medani Bhandari

– Doctor of Philosophy in Sociology, Professor, Akamai University, Hawaii, USA;

Jolita Vveinhardt

– Doctor of Social Sciences, Professor, Chief Researcher, Vytautas Magnus University; Institute of Sport Science and Innovations, Lithuanian Sports University, LITHUANIA;

Katayoon Ahangar

– Doctor of Philosophy in Developmental Psychology, University Putra Malaysia, MALAYSIA;

Nijole Burksaitiene

– Doctor of Social Sciences, Professor, Mykolas Romeris University, LITHUANIA;

Diego De Leo

– Doctor of Medical Sciences, MD, Emeritus Professor of Psychiatry, Griffith University, AUSTRALIA;

Ghilan Taufiq Hail

– Doctor of Philosophy in Information Technology, University Utara Malaysia, MALAYSIA;

Maria Espona

– Professor, Co-director, ArgIQ Information Quality, ARGENTINA;

Vladimir Gonchev

– Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, University Assen Zlatarov, BULGARIA;

Lidia Georgieva

– Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Medical University, Sofia, BULGARIA;

Zizi Sabra

– Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Associate Professor, Fayoum University, EGYPT;

Laura Iskakova

– Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, JSC "National Center for Professional Development "Orleu", KAZAKHSTAN;

Reshmi Manna

– Doctor Of Philosophy in Psychology, Associate Professor, NTPC School of Business, INDIA;

Yuri Maslov

– Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Belarusian State Economic University, BELARUS;

Madalena Sofia Oliveira

– Doctor of Philosophy in Psychology, University Institute of Health Sciences-CESPU, PORTUGAL;

Liesma Ose

– Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Transport and Telecommunication Institute, LATVIA;

Ricardo Werner-Sebastiani

– Doctor of Philosophy in Public Health, Professor, Researcher, Nemeton-Center for Studies and Research in Psychology and Health, BRAZIL;

Nawaz Ahmad

– Doctor of Philosophy, Assistant Professor, Institute of Business Management, PAKISTAN;

Hakan Usakli

– Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor Doctor, Sinop University, TURKEY;

Bohdan Wasilewski

– Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Professor, Psychosomatic Institute, POLAND.

  

Конференція проводиться за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації “Культура Здоров’я” (Україна) та підтримки НДІ ХОГОКЗ, Simcord Information Services (Латвія) – та при участі партнерських організацій і вчених з 5 континентів.

На адресу оргкомітету для участі в конференції надійшли заявки від понад двохсот осіб (психологів, педагогів, філологів, фахівців у галузі медицини, економіки тощо) з 20 країн: Австралії, Аргентини, Білорусії, Болгарії, Бразилії, Великобританії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Казахстану, Латвії, Литви, Малайзії, Польщі, Португалії, США, Туреччини, Угорщини, України, Франції.

 Представники 78 закладів вищої освіти, наукових, дослідницьких, навчальних, медичних інститутів і центрів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

Ministry of Education and Science of Ukraine;

Ministry of Health of Ukraine;

Scientific Research Institute KRPOCH;

Institute for Modernization of Educational Content of MESU;

National Academy of the National Guard of Ukraine;

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”;

National Academy of Internal Affairs of Ukraine;

National Academy of Educational Sciences of Ukraine;

National Academy of Medical Sciences of Ukraine;

National Pirogov Memorial Medical University;

National University of Pharmacy;

National Pedagogical University named after Dragomanov;

National Defense University of Ukraine named after Chernyakhovsky;

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;

National Pedagogical Dragomanov University;

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

N. Karazin Kharkiv National University;

Kharkiv National Medical University;

Kharkiv National University of Internal Affairs;

S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

Bogomolets National Medical University;

Flight Academy of the National Aviation University;

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

Kharkiv National Automobile and Highway University;

Luhansk Taras Shevchenko National University;

Kyiv National University of Culture and Arts;

I. Vernadsky Tavrida National University;

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky;

Danylo Halytsky Lviv National Medical University;

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman;

Borys Grinchenko Kyiv University;  

Kryvyi Rih Applied College of Economics and Management;

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University;

State Agrarian and Engineering University in Podilya;

Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”;

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav;

S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine;

Institute of Social and Political Psychology of the NAPS of Ukraine;

SI “V. T. Zaitsev Institute of General and Emergency Surgery of NAMS of Ukraine”;

Municipal Health Care Institution “Kharkiv Regional Medical College”;

SI “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”;

International Humanitarian University;

Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture;

Institute of Pedagogy of National Academy of Sciences of Ukraine;

Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine;

SHEE «Donbas State Pedagogical University»;

Kherson State University;

Melitopol College of Culture  and Arts;

Вищі навчальні та освітньо-інформаційні заклади із зарубіжжя:

Simcord Information Services SIA, Latvia;

Transport and Telecommunication Institute, Latvia;

Vilnius University, Lithuania;

Vytautas Magnus University, Lithuania;

Mykolas Romeris University, Lithuania;

Institute of Sport Science and Innovations, Lithuania;

Lithuanian Sports University, Lithuania;

University of Bradford, England;

University Institute of Health Sciences-CESPU, Portugal;

Psychosomatic Institute, Poland;

University Assen Zlatarov, Bulgaria;

Medical University, Sofia, Bulgaria;

EMT, Douai, France;

Akamai University, Hawaii, USA;

Griffith University, Australia;

University Utara Malaysia, Malaysia;

Argentine Catholic University, Argentina;

National Defense University, Argentina;

University of Buenos Aires, Argentina;

Information Quality in Argentina (ArgIQ), Argentina;

Nemeton-Center for Studies and Research in Psychology and Health, Brazil;

JSC «National Center for Professional Development «Orleu», Kazakhstan;

Arial High and Junior High School, Haifa, Israel;

Belarusian State Economic University, Belarus;

Institute of Business Management, Pakistan;

NTPC School of Business, India;

Minia University, Egypt;

Fayoum University, Egypt;

Sinop University, Turkey;

Research Center of Blockchain Solutions.

 

94 учасника мали можливість опублікувати свої Abstracts та статті в Міжнародних наукових періодичних рецензованих Журналах: 

- INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS (IJSA)

Рrint ISSN: 2617-2682; Online ISSN: 2707-3637; DOI: 10.26697/ijsa;

- INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE РRINT (IJЕS)

Рrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561; DOI: 10.26697/ijes

 У зв’язку з обмеженнями щодо групових заходів, спричинених пандемією COVID-19, Конференція ПППССФ-2020 відбувається в дистанційній формі з віртуальними презентаціями на платформі Zoom Video Communications.

 Робочі мови конференції: англійська, українська, російська

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (віртуальні презентації)

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО (in Ukrainian, subtitles in English)

Мельник Юрій Борисович – Заступник Голови конференції, доктор філософії з освітніх наук, доц., професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Голова Правління ХОГОКЗ; директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, УКРАЇНА 

 

ВІТАННЯ ВІД ЗАКОРДОННИХ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ І ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ IJSA / IJES

 

GREETINGS FROM FOREIGN CONFERENCE PARTICIPANTS

Manna Reshmi

Doctor of Philosophy in Psychology, Associate Professor, NTPC School of Business, INDIA

 

GREETINGS FROM FOREIGN CONFERENCE PARTICIPANTS

Sabra Zizi Elsayed

Ibrahim Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Associate Professor, Fayoum University, EGYPT

 

ETHNOCULTURALLY MARKED GENRES OF THE AMERICAN AND BRITISH ACADEMIC ADMINISTRATIVE DISCOURSE (in English, subtitles in Russian)

Molodcha Natalia Sergiivna – Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor, Post-Doc (Academic Administrative discourse), Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, UKRAINE

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (віртуальні презентації)

проводяться відповідно до таких напрямів:

  • теоретико-методологічні проблеми підготовки фахівця в різних галузях науки (гуманітарних, економічних, медичних) у освітньому просторі Європи;
  • інноваційні та інформаційні технології формування особистості сучасного фахівця;
  • психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
  • компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця у Європейському освітньому просторі;
  • мобільність студентів та формування досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у вищих навчальних закладах.

 

 

ВЕБІНАР (віртуальні презентації)

LESSONS LEARNED FROM EMERGENCY REMOTE TEACHING DURING THE COVID-19 PANDEMIC (in English)

Leader:

Yuri Maslov – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Belarusian State Economic University, BELARUS.

Guest speakers:

Ms. M. Zilberman from ISRAEL, Ms. N. Hellion from FRANCE, and Ms. H. Connolly from England, UK.

Webinar participants – students of Belarusian State Economic University studying currently in BELARUS, PORTUGAL, and HUNGARY.

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС (на платформі Zoom)

ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ (in Ukrainian)

Керівник:

Валентина Костіна – доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА.

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ (на платформі Zoom)

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN SPECIALIST FORMATION (in English/Ukrainian/Russian)

Leaders:

Yuriy Melnyk – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Professor in National Academy of the National Guard of Ukraine; Founder/Chairman of the KRPOCH Board; Director, Scientific Research Institute KRPOCH, UKRAINE.

Yuri Maslov – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Belarusian State Economic University, BELARUS.

 

 

 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Видавництво ХОГОКЗ представило продукцію наукового та науково-методичного  профілю: 

 

До конференції видано такі матеріали:

  1. International Journal of Science Annals Vol. 3 No. 1, 2020.
  2. International Journal of Education and Science Vol. 3 No.1, 2020.
  3. International Journal of Education and Science Vol. 3 No. 2, 2020.

  

Журнали IJSА / IJЕS представлені в більш ніж 20 Міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах, серед них такі:

Crossref

Publons

EuroPub

GitHub

MIAR

Scilit

OUCI

ISSN

ROAD

DOAJ

BASE

CORE

Zenodo

WorldCat

Google Scholar

Index Copernicus

Research Bible

Dimensions

EBSCO information services

Scientific Indexing Services

Scientific Periodicals of Ukraine…

 

ІМПАКТ-ФАКТОР. Indexed in the ICI Journals Master List ICV 2018: 66.56

 

Здійснюється обов’язкова розсилка друкованого збірника в провідні бібліотеки, розміщення в реферативних базах та електронному ресурсі Інтернет, реєстрація в книжковій палаті України.

Здійснено постатейне розміщення публікацій в базі Crossref System (США). Встановлення індивідуального DOI значно підвищує індекс цитувань та рейтинг автора.

Статті, опубліковані в IJSА / IJЕS враховуються Міністерством освіти і науки України як друкована праця та апробація дослідження.

Організаційний комітет Конференції PPPMSF дбає про захист авторських прав учасників.

На всі публікації у Видавництві ХОГОКЗ реєструються індивідуальні DOI (Crossref, США).

Це забезпечує захист права інтелектуальної власності автора, легку ідентифікацію та коректне цитування роботи.

Всі усні доповіді/повідомлення на Конференції PPPMSF-2020 також мають цитуватись із посиланням на тему доповідача та DOI: 10.26697/PPPMSF-20

 

Конференція PPPMSF не вимагає від учасників – доповідачів, авторів рукописів передачу авторських прав. Усі віртуальні презентації та рукописи знаходяться у Відкритому Доступі.

На них поширюються терміни ліцензії Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, поширення та копіювання будь-якими засобами, що забезпечують належне цитування цієї оригінальної роботи з урахуванням авторських прав http://ijes.culturehealth.org/index.php/uk/arhiv/current-issue

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – Заступник Голови конференції, доктор філософії з освітніх наук, доц., професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Голова Правління ХОГОКЗ; директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, УКРАЇНА

 Усі учасники конференції одержали програми та сертифікати, а також мали можливість ознайомитися з публікаціями в Журналах.

 

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропонована екскурсія містом Ріга з відвідуванням музеїв, галерей.

 

Пост-реліз підготував: доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України, Голова Правління ХОГОКЗ Директор НДІ ХОГОКЗ, Заступник Голови Оргкомітету конференції Юрій Мельник.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції

"Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця",

яка відбудеться 8-10 червня 2021 року

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles