IMPORTANT ANNOUNCEMENTS
 
For CIES-2024 PPPMSF-2024 Paper Presenters: Read Registration Guidelines HERE
Videos Conferences are being uploaded on Youtube. Please visit and SUBSCRIBE
Selected Papers of the Conference were published in IJSA
Conference Proceedings were published HERE
Postrelises CIES & PPPMSF
Pressreleases CIES-2024 & PPPMSF-2024

FAQ's


У зв’язку з обмеженнями щодо групових заходів, спричинених пандемією COVID-19, Конференції CIES/PPPMSF відбуваються в дистанційній формі з віртуальними презентаціями.


Ініціатором проведення International Scientific and Practical Conference “CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE” (CIES) та "PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN SPECIALIST FORMATION" (PPPMSF) є Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ. Конференція проводиться за підтримки Харківської обласної громадської організації “Культура Здоров’я” (Україна).

Співоганізаторами конференції є: Міністерство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров'я України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна); Psychosomatic Institute (Poland); ArgIQ (Argentina); Nêmeton Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Saúde, (Brazil); «Өрлеу» БАҰО АҚ (Kazakhstan); Simcord Information Services (Latvia).


Склад Організаційного комітету конференції представлений вченими з 19 країн, 5 континентів у галузі соціології, освіти, психології, економіки, медицини. Більшість цих вчених є науковими редакторами Журналів IJSA, IJЕS.

З повним списком Організаційного комітету можна ознайомитися за посиланням:


Так, сертифікат видається всім зареєстрованим учасникам конференції.

Сертифікат відповідає Європейським вимогам до апробації дисертацій та підвищенню кваліфікації:

- надрукований на оригінальному бланку золотою фарбою із захисними елементами;

- видається англійською мовою;

- має індивідуальний серійний номер;

- має QR коди;

- має спеціальну наклейку з відтисненням;

- має інформацію про кількість кредитів ECTS для підвищення кваліфікації працівників освітньої сфери;

- має інформацію про кількість балів для підвищення кваліфікації працівників медичної та фармацевтичної сфери;

- має інформацію про внесення до реєстрів Міністерства освіти і науки України; Міністерства охорони здоров'я України;

- завірений підписами Міжнародного Оргкомітету (з п’яти континентів);

- засвідчується відбитком печатки Оргкомітету.


Так, CIES/PPPMSF є офіційними науковими заходами, включеними у реєстри Міжнародних конференцій МОН України та МОЗ України, що проводиться міжнародними співорганізаторами.

Сертифікат свідчить про участь у Міжнародній науковій конференції, яка проходила за участю країн ЄС, і апробацію дисертаційного дослідження (відповідно до п. 5.2, 7.3 розд. 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом МОН України від 14.01.2016 р. №13).

Відповідно до п. 6, 26 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Наказом Кабінету міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 “Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (…участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку”.

Для підтвердження участі у міжнародному науковому заході рекомендуємо отримувати друкований варіант сертифікату!


Члени Огркомітету не сплачують внесків за участь у конференціях. Учасники можуть робити благодійні внески відповідно до своїх можливостей / зручності, оскільки ми слідуємо правилам оплати на Ваш розсуд. Мінімальний внесок – EUR 20. Ці кошти спрямовуються на часткове покриття витрат за організацію конференції, утримання веб-хостінгу, адмініструванням сайту, оформлення учасникам сертифікату та програми, тощо. Для повного покриття витрат ми намагатимемося залучати спонсорів.
Детальну інформацію можна подивитися за посиланням: https://conferences.culturehealth.org/index.php/registration/fee

НЕМАЄ ВНЕСКУ за подання Abstract.
НЕМАЄ ВНЕСКУ за подання Article.
 
Автори мають частково покривати витрат за публікацію їхніх рукописів.
Детальну інформацію можна подивитися за посиланням: https://conferences.culturehealth.org/index.php/registration/fee
 
НЕМАЄ ВНЕСКУ за розміщення Abstract или Article у Міжнародних наукометричних базах та репозитаріях, реєстрацію DOI, ISBN тощо.

ВНЕСОК за публікацію тез/статті (до 7 сторінок) в науковому збірнику матеріалів конференції – EUR 50.

ВНЕСОК за публікацію Article визначається політикою Журналів:
 
Всі публікації заходяться у відкритому доступі.
Надруковані Abstract или Article негайно і назавжди доступні для всіх.
 
Abstract и Article приймаються за умов дотриманні вимог.
Можливість публікації Abstract доступна лише для учасників конференції.


Внесок здійснюється на офіційний рахунок Організатора CIES/PPPMSF, засновника Журналів (IJSA, IJЕS) - ХОГОКЗ з призначенням: “благодійний внесок на наукову діяльність” (через систему SWIFT або іншим зручним для Вас способом). Реквізити надаються лише після проходження процесу рецензування та позитивного рішення Редакційної Ради Журналів про прийняття рукопису до друку.


Ні, сертифікати видаються всім зареєстрованим учасникам незалежно від наявності публікації.

Кожний автор/співавтор публікації має здійснити реєстрацію та сплатити внесок для отримання персонального сертифікати учасника конференції.


Abstract/Article публікується в щорічному науковому збірнику матеріалів конференції (Conference Proceedings): "Current Issues of Education and Science" та "Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation".

Цей Збірник має ISBN, DOI, BIC, BISAC, УДК, а також грифи МОН та МОЗ України, рекомендацію до друку Вченої ради, міжнародний склад Редакційної Колегії. Цього року буде поданий на оцінку в Scopus, Web of Science.


Один автор може подати 1 статтю у Conference Proceedings та/або 1 статтю в Журнал. Стаття може бути одноосібна або в співавторстві.


Матеріали доповідей (Articles) публікуються в:

міжнародних наукових періодичних рецензованих індексованих Журналах:

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS (IJSA)

Рrint ISSN: 2617-2682; Online ISSN: 2707-3637; DOI: 10.26697/ijsa

https://ijsa.culturehealth.org/en/

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE (IJЕS)

Рrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561; DOI: 10.26697/ijes

https://ijes.culturehealth.org/en/

Статті публікуються після отримання позитивної рецензії та рішення Редакційної Ради відповідного Журналу.

Детальну інформацію щодо вимог оформлення, процесу рецензування, внеску можна подивитися на сайтах Журналів.


IJSA. Соціальні та поведінкові науки: Освіта; Психологія; Наука про здоров'я; Реабілітація.

IJЕS. Соціальні та поведінкові науки: Освіта; Економіка; Право.


Мова публікації Abstract в збірнику матеріалів конференції: англійська.

Мова публікації Article в IJSA: англійська.

Журнали IJSA, IJЕS зареєстровані більш, ніж у 35 Міжнародних наукометричних базах, зокрема таких: Le Centre International de l'ISSN, ROAD (France); Crossref System, Google Scholar, GitHub, OAJI (USA); DOAJ (Sweden); OpenAIRE, ERIH PLUS (Norway); EndNote Click (Great Britain); COPE, CORE, Jisc (United Kingdom); Publons (New Zealand); BASE, ResearchGate (Germany); Zenodo; Scilit (Switzerland); MIAR (Spain); OUCI (Ukraine) та ін.

З повним списком можна ознайомитися за посиланнями:

https://ijsa.culturehealth.org/en/home/indexing

https://ijes.culturehealth.org/en/home-en-gb/databases-indexing

Збірник матеріалів конференції буде розмішений у Міжнародних наукометричних базах Crossref System, Google Scholar, Scilit, eKRPOCH, EndNote Click та ін., а також подано на оцінку до Scopus, Web of Science.

Так, всі наші Журнали мають імпакт-фактор.

IJSA. Indexed in the ICI Journals Master List ICV: 100.00ICDS 3.5CGIJ OAJI 0.251

IJES. Indexed in the ICI Journals Master List ICV: 88.80

Від індексаційних агентств залежить, коли, як і яким чином вони можуть індексувати чи ні ці наукові публікації.

IJSA вже знаходиться на оцінці в Web of Science, протягом цього року він буде переданий на оцінку в Scopus.

Якщо Журнал буде проіндексовано в Scopus, Web of Science, то і Ваша стаття буде проіндексована.

Міжнародні Редакційні Колегії IJЕS, IJSA та наукового збірника матеріалів конференції (CIES/PPPMSF) забезпечать дотримання вимог та подання всіх опублікованих Abstract / Article на оцінку в Scopus, Web of Science.

Так, Видавництво ХОГОКЗ є офіційним членом The Publishers International Linking Association, Inc., Crossref (USA). Має власний префікс DOI: 10.26697.

На всі публікації, які були надруковані у Видавництві ХОГОКЗ, реєструється індивідуальні цифрові об’єкти ідентифікації (DOI)!

На матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) реєструється DOI.

Перевірити реєстрацію Вашої публікації (Abstract або Article) в Міжнародній наукометричній базі Crossref System можна на офіційному сайті http://www.doi.org/

 KRPOCH Publishing використовує програмне забезпечення iThenticate для виявлення унікальності тексту в поданих рукописах.

Щоб дізнатись більше про перевірку унікальності, відвідайте веб-сайт:

https://www.ithenticate.com

Існує кілька програм для перевірки рукопису на плагіат в Інтернеті, в тому числі безкоштовних, наводимо декілька прикладів:

http://www.plagiarismchecker.com

https://www.plagiarismchecker.co

https://www.checkforplagiarism.net

https://www.paperrater.com/plagiarism_checker

https://www.plagscan.com/plagiarism-check

https://www.grammarly.com

http://www.plagiarisma.net

https://www.turnitin.com

https://text.ru/spelling

https://www.antiplagiat.ru

Так, друкований варіант сертифікату та програми ми можемо відправити на адресу, яка вказана у Вашій заявці.

Друковані варіанти Журналів обов’язково розсилаються по бібліотекам, з якими можна ознайомитися безкоштовно.

За бажанням, учасники можуть замовити власний друкований екземпляр Журналу (за собівартістю його друку).

Поштове відправлення здійснюється за рахунок замовника.

Так, IJSA, IJЕS дотримується принципів відкритого доступу, забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту за принципом, що дослідження, вільне для громадськості, підтримує більший глобальний обмін знаннями.

Всі тексти доступні безкоштовно для всіх користувачів та (або) установ, які вони представляють. Користувачам дозволяється переглядати, зберігати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, здійснювати пошук або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-яких правомірних цілей без попередньої згоди автора чи видавця. Дане положення відповідає визначенням відкритого доступу, сформульованим у Будапештській ініціативі відкритого доступу.

Наводимо приклад цитування публікації матеріалів конференції:

Melnyk, Yu. B., Stadnik, A. V., & Pypenko, I. S. (2020). Resistance to Post-traumatic Stress Reactions of Vulnerable Groups Engaged in Pandemic Liquidation. International Journal of Science Annals, 3(1), 35–44. https://doi.org/10.26697/ijsa.2020.1.5

Manci, I. (2021). The role of sports activities in students’ academic achievements in secondary education. In Yu. B. Melnyk, & L. M. Georgieva (Eds.), Current Issues of Education and Science. 9th International Conference, CIES-2021, Riga, Latvia – Kharkiv, Ukraine, November 10–13, 2021, Conference proceedings (pp. 7–15). KRPOCH. https://doi.org/10.26697/9786177089147.2021.02

Всі пост-релізи конференцій розміщуються на офіційному сайті конференцій, їх можна подивитися за посиланням:
 
Приклади наших конференцій за минулий рік (CIES, РРРMSF) можна подивитися за посиланням:
https://doi.org/10.26697/CIES-21
https://doi.org/10.26697/PPPMSF-21

Всі матеріали мають бути відправлені на Email Оргкомітету конференції:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
UUSEFUL LINKS: 
PPPMSF-2024 Information Notice:
https://conferences.culturehealth.org/images/sampledata/Info-centr/Inform.notice.pppmsf-2024.pdf
 
CIES-2024 Information Notice: 
https://conferences.culturehealth.org/images/sampledata/Info-centr/Inform_notice_cies_2024.pdf
 
Application Form:
https://conferences.culturehealth.org/index.php/registration/application-form
 
Abstract Guidelines: 
https://conferences.culturehealth.org/index.php/submission/abstract-submission
 
Article Guidelines: 
https://ijsa.culturehealth.org/index.php/en/instructions-for-authors/general-requirements
 
Sample Abstracts in the Conference proceedings (CIES/PPPMSF):: 
https://publisher.culturehealth.org/index.php/publisher/international-publications
 
Sample Articles in the IJSА: 
https://ijsa.culturehealth.org/index.php/en/archiv/current-issue
 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences