Здесь нашел интересный обзор
ukenfrdeiwitptrues

РЕЄСТРАЦІЯ

На цей час здійснюється реєстрація виключно спонсорів конференції.
Спонсорами можуть виступити як фізичні, так і юридичні особи.
Мінімальний розмір спонсорського внеску складає  10 $.
 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ВКЛЮЧАЄ:

1. Участь у всіх заходах конференції: 

 • пленарних та секційних засіданнях; 
 •   круглих столах;
 •   майстер-класах; 
 •   вебінарах.

2. Виготовлення іменного сертифікату учасника конференції:

 • видається в роздрукованому вигляді англійською мовою;
 • надрукований на оригінальному бланку золотою фарбою із захистом;
 • має інформацію щодо участі в заходах (кількість кредитів ECTS);
 • має індивідуальний серійний номер;
 • має спеціальну наклейку з відбитком;
 • має QR коди сайту конференції;
 • завірений підписами Міжнародного Оргкомітету;
 • засвідчується відбитком печатки Оргкомітету

3. Виготовлення програми конференції:

 • має інформацію про місце проведення, регламент, Оргкомітет тощо;
 • має інформацію про заходи, які відбулись під час Конференції

(засідання, круглі столи, майстер-класи, вебінари тощо).

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК НЕ ВКЛЮЧАЄ:

1. Публікацію статті в міжнародних наукових періодичних рецензованих Журналах: 
 

 

2. Реєстрацію статті в міжнародних наукометричних базах:

 • Google Scholar (USA);
 • CrossRef System (USA);
 • Index Copernicus (Poland);
 • ResearchGate (Germany);
 • Kopernio (Great Britain);
 • Publons (New Zealand);
 • ERIH PLUS (Norway);
 • OpenAIRE (Norway);
 • Scilit (Switzerland);
 • BASE (Germany);
 • DOAJ (Sweden);
  ROAD (France);
 • MIAR (Spain);
  OAJI (USA);
 • SIS (USA);
 • інших.

УЧАСНИКИ МОЖУТЬ ЗАМОВИТИ:

 • Електронний або паперовий варіант сертифікату / програми;
 • Електронний або паперовий варіант Журналу.

Поштове відправлення здійснюється за рахунок замовника.

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles