https://doi.org/10.26697/PPPEP-11

І International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS”
October 7 - 8, 2011
Ukraine

   

7 – 8 жовтня 2011 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбулася І Міжвузівська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», що присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових шляхів та підходів до їх вирішення.

Конференція проводилась кафедрою психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я».

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

 Оргкомітет конференції:

І. Ф. Прокопенко – д-р пед. наук, проф., академік НАПН України, ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (Голова оргкомітету конференції); 

О. М. Микитюк – д-р пед. наук., проф., проректор з наукової роботи ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; 

Т. Б. Хомуленко – д-р психол. наук, проф., зав. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; 

М. А. Кузнєцов – д-р психол. наук, доц., проф. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; 

Т. О. Дмитренко – д-р пед. наук., проф., проф. кафедри соціальної педагогіки ХДАК; 

В. М. Нагаєв – д-р пед. наук., проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти;

О. Г. Волкова – канд. психол. наук, проф., декан факультету соціології та психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; 

І. І. Дорожко – канд. психол. наук, доц., зав. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; 

С. О. Микитюк – канд. психол. наук, доц., доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; 

Ю. Б. Мельник – канд. пед. наук, доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Голова Правління ХОГОКЗ (Секретар оргкомітету конференції).

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь більш ніж від 80 осіб (психологів, педагогів, філологів, фахівців в галузі медицини, юриспруденції, інформаційних технологій тощо), які подали статті для публікації в збірнику наукових праць.

Представники 30 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України та зарубіжжя:

- Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

- Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

- Харківського національного університету внутрішніх справ;

- Харківського національного університету радіоелектроніки;

- Харківського національного економічного університету;

- Харківського національного медичного університету;

- Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;

- Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

- Комунального закладу “Харківська академія неперервної освіти”;

- Харківській державній академії культури;

- Харківського базового медичного коледжу № 1;

- Харківського медичного коледжу № 2;

- Волинського національного університету імені Лесі Українки;

- Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка;

- Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов;

- Донецького національного університету;

- Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- Інститут соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова;

- Красноградського коледжу КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;

- Лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;

- Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Макіївського економіко-гуманітарного інституту;

- Слов’янського державного педагогічного університету;

- Української інженерно-педагогічної академії;

- Херсонського державного університету;

- Національного Нігерійського університету Нсокка та ін.

 У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово.

Дорожко І. І. - кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

«Психологія здоров’я»

Хомуленко Т. Б. - доктор психологічних наук, професор, ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

«Психологічна служба в галузі освіти: проблеми, стан та перспективи розвитку»

Волкова О. Г. - кандидат психологічних наук, професор, ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

«Досвід використання структурного моделювання в психологічних дослідженнях»

 Олефір В. О.  - кандидат психологічних наук, доцент, ХНУ ім. Каразіна.

«Теоретичні основи реалізації ресурсного підходу в навчально-пізнавальній діяльності студентів»

Микитюк С. О. - кандидат психологічних наук, доцент, ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Організаційні питання роботи конференції

Мельник Ю. Б. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Голова Правління ХОГОКЗ.

 Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

  • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
  • Соціально-психологічні проблеми організації та управління;
  • Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень психології, соціології, філософії, педагогіки;
  • Технологічні та методичні основи психології і педагогіки;
  • Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та культури здоров’я молоді як напрям освітньої діяльності;
  • Сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
  • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
  • Сучасний заклад освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв’язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Майстер-клас 

«Ігровий тренінг пізнавальних процесів як засіб інтелектуального розвитку школярів»

Заїка Є. В. - кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна.


Круглий стіл 

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, практичний психолог-методист, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, практичний психолог-методист, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/PPPEP-11
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

Ярмарок навчально-методичної літератури

До конференції видано такі матеріали:

1. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : програма I Міжвузівської наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди / Відп. за вип. Ю. Б. Мельник. – Х. : ХНПУ, 2011. – 16 с.

2. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. матеріалів I Міжвузівської наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2011. – 294 с.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.   

   Робоча мова конференції: українська, російська. Кращі доповіді відзначені дипломами оргкомітету конференції.

Після закінчення роботи конференції учасникам запропонована екскурсія Харковом.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
ІІ міжвузівській науково-практичній конференції
«Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі»,
яка відбудеться в жовтні 2012 р., м. Харків.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences