https://doi.org/10.26697/PPPMSF-19

CONFERENCE POST-RELEASE
V International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
OF MODERN SPECIALIST FORMATION”
June 6 -10, 2019
Latvia – Ukraine

   

 6 – 10 червня 2019 року в м. Рига, Латвія відбулася V міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», що присвячена теоретичним і практичним питанням підготовки фахівців у різних наукових галузях, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем.

 Конференція проводилась за ініціативою та сприянням Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ і за участю вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Реалізовувалась за фінансовою підтримкою Simcord Information Services (Латвія).

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

 

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень вчених, а також розробка організаційних та методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу освітян і науковців. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

MELNYK Yuriy

– Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Professor, National Academy of the National Guard of Ukraine; Founder and Chairman, Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”; Director, Scientific Research Institute KRPOCH, UKRAINE (PPPMSF Conference Chairman);

Kud А. А.

– Founder and Director of Simcord Information Services SIA; Riga, LATVIA (PPPMSF Conference Co-Chairman);

STADNIK Anatoliy

– Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, National Academy of the National Guard of Ukraine; Scientific Research Institute KRPOCH; Director, Social-psychological center KRPOCH, UKRAINE (PPPMSF Conference Vice Chairman, Technical Coordinator);

PYPENKO Iryna

– Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; Co-Director, Scientific Research Institute KRPOCH; Director, Educational Center KRPOCH, UKRAINE (PPPMSF Conference Secretary, Project Manager).

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Бойко В. В.

– д-р мед. наук, проф., член-кор. Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Дмитренко Т. О.

– д-р пед. наук, проф., професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, Херсонський державний університет, УКРАЇНА;

Землянська О. В.

– д-р психол. наук, проф., професор. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА;

Євтушенко Д. О.

– д-р мед. наук, доц., Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Кайдалова Л. Г.

– д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, УКРАЇНА;

Колбіна Т. В.

– д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Костікова І. І.

– д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Курик О. Г.

– д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, УКРАЇНА;

Медвідь М. М.

– д-р екон. наук, старший науковий співробітник, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Опришко В. І.

– д-р мед. наук, проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», УКРАЇНА;

Олефір В. О.

– д-р психол. наук, доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, УКРАЇНА;

Пелепейченко Л. М.

– д-р філол. наук, проф., професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Плачинда Т. С.

– д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету, УКРАЇНА;

Поліщук В. М.

– д-р психол. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, Київський Університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА;

Приходько І. І.

– д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Katayoon Ahangar

– Doctor of Philosophy in Developmental Psychology, University Putra Malaysia, MALAYSIA;

Nawaz Ahmad

– Doctor of Philosophy, Assistant Professor, Institute of Business management, PAKISTAN;

Espona M. J.

– Professor, Co-director, ArgIQ Information Quality, ARGENTINA;

Vladimir Hristov Gonchev

– Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, University Assen Zlatarov, BULGARIA;

Zizi Elsayed Ibrahim Sabra

– Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Assistant Professor, Minia University, EGYPT;

Iskakova L. T.

– Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, JSC «National Center for Professional Development «Orleu», the Republic of Kazakhstan, KAZAKHSTAN;

Reshmi Manna

– Doctor Of Philosophy In Psychology, Associate Professor, ICFAI Business School-Gurgaon, INDIA;

Madalena Sofia Oliveira

– Doctor of Philosophy in Psychology, University Institute of Health Sciences-CESPU, PORTUGAL;

Liesma Ose

– Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Transport and Telecommunication Institute, LATVIA;

Ricardo Werner Sebastiani

– Doctor of Philosophy in Public Health, Professor, Researcher, Nemeton - Center for Studies and Research in Psychology and Health, BRAZIL;

Hakan Usakli

– Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor Doctor, Sinop University, TURKEY;

Bohdan Wasilewski

– Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Professor, Psychosomatic Institute, POLAND;

        

На адресу оргкомітету для участі в конференції надійшли заявки від понад двохсот осіб (психологів, педагогів, філологів, фахівців у галузі медицини, економіки, права тощо) з України, Латвії, Німеччини, Чеської республіки, Польщі, Туреччини, Аргентини, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, з них 53 учасника мали можливість опублікувати свої статті в Міжнародному науковому періодичному рецензованому Журналі: «INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE» (IJЕS) р-ISSN: 2618-0553; e-ISSN: 2618-0561; DOI: https://doi.org/10.26697/ijеs

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

  • теоретико-методологічні проблеми підготовки фахівця в різних галузях науки (гуманітарних, економічних, медичних) у освітньому просторі Європи;
  • інноваційні та інформаційні технології формування особистості сучасного фахівця;
  • психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
  • компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця у Європейському освітньому просторі;
  • мобільність студентів та формування досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у вищих навчальних закладах.

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

Керівники:

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України.

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Kud А. А. – Founder and Director of Simcord Information Services SIA; Riga, LATVIA (PPPMSF-2019 Conference Co-Chairman);Оргкомітету).

 

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/PPPMSF-19
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом. 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До конференції видано такі матеріали:

  1. International Journal of Education and Science, 2(1).
  2. International Journal of Education and Science, 2(2).

Усі учасники конференції одержали програми та Журнали статей конференції, а також сертифікати.

Журнал відображається та індексується у міжнародних наукометричних базах:

✅        Crossref System (USA);

✅         Index Copernicus International (Poland);

✅         Scientific Indexing Services (USA);

✅         CORE (United Kingdom);   

✅         Publons (New Zealand);

✅         Scilit (Switzerland);

✅         ROAD (France);

✅         Google Scholar та інших.

Здійснена обов’язкова розсилка друкованого збірника в провідні бібліотеки, розміщення в реферативних базах та електронному ресурсі Інтернет, реєстрація в книжковій палаті України.

Здійснено постатейне розміщення публікацій в базі Crossref System (США). Встановлення індивідуального DOI значно підвищує індекс цитувань та рейтинг автора.

Статті, опубліковані в IJЕS враховуються Міністерством освіти і науки України як друкована праця та апробація дослідження. Серед авторів Журналу двадцять докторів наук, тридцять кандидатів наук, аспіранти, викладачи.

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропонована екскурсія містом Ріга з відвідуванням музеїв, галерей.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у

VІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця»,

яка відбудеться 8-10 червня 2020 року.